Tuchtrechtspraak

In 2016 werden voor de tuchtraad van beroep 25 nieuwe dossiers ingeleid en 21 uitspraken gedaan in afgehandelde dossiers. De tuchtraden van Brussel, Antwerpen en Gent deden 84 uitspraken. Respectievelijk 14, 51 en 19. Het departement deontologie van de OVB volgt die tuchtrechtspraak op, analyseert en anonimiseert ze met het zicht op publicatie in Ad Rem, in een toekomstig cahier en in een zoekdatabase waar momenteel aan gewerkt wordt.