Gemengde commissie rechtsbijstandsverzekering

In 2012 sloot de OVB samen met Avocats.be en Assuralia een protocolakkoord met daarin gedragslijnen voor de advocaat en de rechtsbijstandsverzekeraar. Zo wordt er een procedure omschreven als er een meningsverschil is over de raadpleging van de advocaat of over de kosten en erelonen.

Twee gemengde commissies (GCR saisine en GCR erelonen) stellen maandelijks adviezen op en bestaan telkens uit vier commissieleden (twee advocaten en twee verzekeraars). In 2016 vergaderden zij 11 keer op de OVB-zetel.