Specialisaties

Wat?

Op 18 mei 2016 kreeg de werkgroep specialisaties – opgericht door de algemene vergadering van 24 juni 2015 – groen licht om een ontwerpreglement specialisaties uit te werken.

Waarom?

Een reglement specialisaties zou de transparantie naar de rechtzoekende alleen maar ten goede komen. Het huidige systeem van de voorkeurmateries is volgens de werkgroep misleidend omdat er geen controle op gebeurt. Volgens het ontwerpreglement specialisaties zouden enkel advocaten die kunnen aantonen ‘gespecialiseerd’ te zijn in een bepaalde rechtstak dat kenbaar mogen maken.

Hoe?

De werkgroep kwam in 2016 regelmatig samen om het ontwerpreglement op te stellen. Dat resulteerde in een voorstel van aanpassing in de Codex Deontologie voor Advocaten begin 2017.

En verder…?

De algemene vergadering behandelt het onderwerp momenteel.