Protocolakkoord informatisering

Wat?

Op 22 juni 2016 ondertekende de OVB een ambitieus protocolakkoord met de minister van Justitie en andere juridische beroepen over de informatisering van Justitie. Samen gaan ze voor een langdurige en constructieve aanpak op het vlak van uitwisseling van informatie en ervaring, om zo de transitie naar een digitale justitie mogelijk te maken.

“De keuze om in te zetten op gestructureerde digitale informatie-uitwisseling is de enige juiste weg”.

(Johan Van Driessche, bestuurder departement IT)

Waarom?

Alle partners van Justitie moeten betrokken worden om effectief vooruitgang te boeken in de digitalisering van Justitie, volgens minister Geens’ Justitieplan. De OVB draagt zelf in haar beleidsplan de digitalisering van het advocatenberoep hoog in het vaandel, en werkt, samen met haar IT-dochter Diplad, vol overtuiging mee aan deze projecten.

Hoe?

Met dat protocol worden duidelijke afspraken gemaakt over digitale uitwisseling van informatie via centrale platformen. Voor de advocatuur zijn de OVB en Avocats.be de partners van justitie voor de verdere informatisering van o.m. het elektronisch faillissementsdossier, de collectieve schuldenregeling en de pro-Deowerking (BJB).

En verder…?

Over de IT- samenwerking is er maandelijks overleg met de verschillende juridische beroepsgroepen.

 

Save

Save

Save

Save

Save