OVB op de bres voor gearresteerde Turkse advocaten

Wat?

Midden maart werden verschillende Turkse advocaten gearresteerd. Het ging om advocaten die hoofdzakelijk advocaten van de Koerdische leider van de PKK bijstonden.

Waarom?

De OVB vindt het belangrijk solidair te zijn met confraters die bedreigd worden om hun beroep uit te oefenen.

Hoe?

De OVB verwoordde haar protest in brieven naar president Erdogan, premier Michel, minister Reynders en mevrouw Modreghani, Hoge vertegenwoordiger bij de Europese Unie.

Premier Michel en minister Reynders hebben geantwoord dat België de aantasting van de rechten en vrijheden in Turkije van nabij opvolgt. Daarom herinnerden ze Turkije er tijdens de Europese Raad in maart aan dat het duidelijke verplichtingen heeft inzake mensenrechten, en verdedigen ze dat standpunt ook bij hun Turkse ambtgenoten. Op het terrein nemen diplomatieke posten deel aan solidariteitsacties om de grondrechten te verdedigen en worden concrete ondersteuningsacties gecoördineerd in verband met de situatie van de onlangs gearresteerde advocaten. ……

Mevrouw Modreghani benadrukte in haar antwoord dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht een hoeksteen is van de rechtsstaat in een democratie. Elk land, zeker een dat onderhandelt om toe te treden tot de EU, moet de fundamentele principes uit het EVRM respecteren. Bij elk overleg met Turkse gesprekspartners wijst ze op de principes van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de rechters en de scheiding der machten.