Opleidingen permanente vorming

Wat?

In 2016 organiseerde de OVB 6 opleidingen en studiedagen, in totaal bijgewoond door 2.857 advocaten. De populairste:

  • De Ronde van Vlaanderen over de hervorming juridische tweedelijnsbijstand was de meest populaire. In totaal volgden meer dan 1.400 deelnemers aan de 13 Vlaamse balies de studiedag.
  • Meer dan 700 deelnemers volgden een studiedag over belangrijkste veranderingen die Potpourri III met zich meebrengt voor advocaten in strafzaken.
  • Aan de interactieve sessies over het nieuwe platform RegSol (Centraal Register Solvabiliteit) namen meer dan 300 advocaten deel.

Daarnaast waren er in januari 2 studienamiddagen over bijzondere topics deontologie en organiseerde de OVB van mei tot en met november 2016 de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken. 210 advocaten rondden die opleiding met succes af.

Waarom?

De OVB blijft inspelen op actuele wijzigingen in de wetgeving en organiseert daar opleidingen of studiedagen over. Zo biedt ze advocaten de mogelijkheid om op de hoogte blijven van de nieuwe wetsbepalingen en hun cliënten optimaal bij te staan.

Hoe?

Het departement permanente vorming houdt de vinger aan de pols. Inspiratie krijgt het uit verschillende hoeken: medewerkers OVB, raad van bestuur en leden van de OVB-commissies wijzen erop als er noodzaak is aan een nieuwe opleiding. Het departement gaat dan mee op zoek naar boeiende sprekers, geschikte data en locaties. Het pleegt overleg met de betrokken partijen over de juiste insteek van de opleiding, beheert de inschrijvingen, is het centrale aanspreekpunt voor deelnemers en docenten en leidt tijdens de opleiding zelf alles in goede banen.