Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur

Wat?

Op 1 januari 2016 ging de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur van start onder de naam Ligeca (litiges geschillen consumenten/consommateurs advocaat/avocat). Dat is een orgaan voor buitengerechtelijke geschillenregeling. Het probeert via verzoening en bemiddeling geschillen tussen consumenten en advocaten buiten de rechtbank om te regelen.

Waarom?

Op basis van de Europese regelgeving moeten consumentengeschillen in de eerste plaats buiten de rechtbank worden opgelost. Beroepsgroepen kunnen daartoe een gekwalificeerde entiteit oprichten.

Op 21 december 2015 werd de OVB erkend door de FOD Economie als gekwalificeerde entiteit, waarna ze op 1 januari 2016 de Ombudsdienst oprichtte. Zo kon ze de consument de bescherming van het beroepsgeheim bieden bij de behandeling van zijn klachten over een advocaat. Zouden die voor de federale consumentenombudsdienst komen, is dat beroepsgeheim immers niet gewaarborgd.

De Ombudsdienst levert bovendien een tweede pijler in de dienstverlening van de advocatuur naar de burger toe.

Hoe?

De Ombudsdienst werkt volledig onafhankelijk op twee niveaus. Eerst oordeelt de globale ombudsman over de ontvankelijkheid van elke binnenkomende klacht. Ontvankelijke klachten stuurt hij vervolgens door naar de lokale ombudsmannen.

De lokale ombudsman onderzoekt de klacht en zoekt mogelijke oplossingen. Hij kan daarvoor zowel de advocaat als de cliënt (apart of samen) bevragen. Zowel de lokale ombudsman als een van de partijen kan een oplossing voorstellen of aanbevelingen doen. Advocaat en cliënt kunnen die oplossing en aanbevelingen volgen, maar zijn daartoe niet verplicht. Komt er op lokaal niveau geen bevredigende overeenkomst, dan kan de globale ombudsman aanbevelingen formuleren. Aanbevelingen zijn noch op lokaal, noch op globaal niveau bindend.

En verder…?

De Ombudsdienst wordt verder uitgebouwd als een volledig onafhankelijke dienst die faciliteert en verzoenend optreedt. Begin 2017 bracht hij een eerste jaarverslag uit met enkele aanbevelingen voor de advocatuur.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save