Nieuwe advocaat.be

Wat?

In 2016 werd de publieke website van de OVB grondig gescreend en opnieuw vorm gegeven. De nieuwe advocaat.be stelt de rechtzoekende centraal en biedt een antwoord op zijn meest gestelde vragen.

Waarom?

Advocaat.be was na 10 jaar aan vernieuwing toe: de website had geen duidelijk doelpubliek voor ogen en de navigatie en lay-out waren niet meer van deze tijd.

Uit analyses bleek dat bezoekers het meest zoeken naar de gegevens van advocaten. Daarom besteedde de OVB extra aandacht aan de zoekfunctie, met zoekopdrachten op naam, thema of plaats, en extra gegevens zoals taal, bijzondere opleiding of certificaat. De zoekfunctie is op elke pagina van de website terug te vinden.

Daarnaast zoekt de mondige burger concrete informatie en oplossingen voor zijn probleem. Daarom hebben we 9 relevante thema’s toegevoegd (bijv. relatie en gezin, strafrecht, werk, ongevallen en schade), onderverdeeld in verschillende subthema’s. Telkens maken we de rol van de advocaat duidelijk en geven we extra tips.

Hoe?

Een professioneel communicatiebureau begeleidde ons bij de ontwikkeling van de nieuwe website: wat zoeken bezoekers op de website en hoe willen ze informatie voorgeschoteld krijgen? Het communicatieteam van de OVB ging nadien aan de slag om de content te verzamelen, te structureren en te (her)schrijven.

En verder?

De OVB werkt verder aan de uitbreiding en aanvulling van de themapagina’s op advocaat.be. De Google top 10 diende reeds als basis om nieuwe thema’s uit te werken. Een redactieraad website werd opgericht om de themapagina’s aan te vullen en up-to-date te houden.

Binnenkort wordt ook het privaat luik van de OVB-website onder handen genomen.

 

Save