Mei

Nieuwe Codex van kracht in mei

Hervorming juridische eerstelijnsbijstand
De OVB deed samen met de CJB’s een voorstel om de organisatie, de werking en de subsidiëring van de CJB’s te harmoniseren en te verbeteren

Potpourri III
De impact van Potpourri III op de advocatuur is weliswaar minder groot dan die van de eerste twee potpourriwetten, maar mag toch niet worden onderschat

Werkgroep specialisaties
Een reglement specialisatieszou de transparantie alleen maar ten goede komen. Het huidige systeem van de voorkeurmateries is volgens de werkgroep misleidend

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save