Hernieuwing polissen beroepsaansprakelijkheid en insolventie

Wat?

Begin 2016 kondigde de OVB aan dat de polissen beroepsaansprakelijkheid en insolventie (Amlin) verlengd werden voor een periode van twee jaar, zonder premieverhoging. Na besprekingen in het najaar van 2016 slaagde de OVB erin om opnieuw een hernieuwing van de polissen te bedingen.  Die verlenging ging in op 1 januari 2017 en geldt voor een  periode van drie jaar. Ook nu blijven de premie- en dekkingsvoorwaarden ongewijzigd.

Bovendien werd het verzekerd bedrag van de waarborg beroepsaansprakelijkheid verdubbeld (van € 1.250.000 naar € 2.500.000 per schadegeval). Ook is de OVB erin geslaagd om de advocaat die optreedt als schadeafwikkelaar in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel onder de polis beroepsaansprakelijkheid te brengen, zelfs als de schadeafwikkelaar werd aangesteld door de rechtbank van koophandel.

Waarom?

De OVB streeft ernaar om de Vlaamse advocaten zo goed mogelijk te verzekeren onder de polissen beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit, aan voordelige voorwaarden en aan zo laag mogelijke premies.

Hoe?

De OVB tracht de belangen van de Vlaamse advocaten tijdens de onderhandelingen over de polissen beroepsaansprakelijkheid en insolventie zo goed mogelijk te behartigen. De gunstige uitkomst van de onderhandelingen werd uiteraard mede mogelijk gemaakt door de inzet van alle Vlaamse advocaten, die er gezamenlijk in geslaagd zijn om de afgelopen jaren – en zo ook tijdens 2016 – de schadegevallen ruim binnen de perken te houden. Het beste bewijs dat de advocaat nog steeds staat voor kwaliteit en degelijkheid.

En verder…?

De OVB volgt deze materie op de voet en zal ook in de toekomst trachten om de polissen beroepsaansprakelijkheid en insolventie aan zo gunstig mogelijke voorwaarden te bedingen.