Voorwoord

Het jaar 2015 voor de OVB

De Orde van Vlaamse Balies was in 2015 vooral actief op 3 domeinen. Voorzitter Dominique Matthys geeft tekst en uitleg.

  • Op het politieke domein pleegde de OVB overleg met de minister van Justitie, onder andere over de potpourriwetten, de hervorming van de tweedelijnsbijstand en de informatisering van justitie.
  • Op het publieke domein waakte de OVB er ook in 2015 over dat de rechtzoekende toegang blijft hebben tot de rechter. Daarnaast hamerde ze erop dat een rechtzoekende beter vroeg dan laat een beroep doet op een advocaat.
  • Op het domein van de advocatuur ging in 2015 de Codex Deontologie voor Advocaten van kracht en raakte Diplad, dat het DPA uitwerkt, op kruissnelheid.