Centraal Register Solvabiliteit

Wat?

Via de wet van 1 december 2016 vertrouwde de wetgever het Centraal Register Solvabiliteit toe aan de OVB en OBFG. Via dat register kunnen rechtbanken (rechters, rechter-commissarissen en griffiers), curatoren en schuldeisers op elektronische wijze de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier opstellen, ondertekenen en uitwisselen. Het register zal gefinancierd worden door een inkomstenmodel op basis van retributies, die verschuldigd zijn op het elektronische beheer van de dossiers en het elektronisch indienen van schuldvorderingen.

Waarom?

De OVB zet al sinds 2011 voluit in op de ontwikkeling van een Digitaal Platform voor de Advocaat en drong bij Justitie herhaaldelijk aan op de realisatie van een daadwerkelijke elektronische procesvoering. Het Centraal Register Solvabiliteit vormt daar een belangrijke stap in aangezien het bijdraagt tot de informatisering van de rechtbanken van koophandel.

Hoe?

Na een lang proces kozen OVB en OBFG ervoor om de ontwikkeling van het Centraal Register over te laten aan Aginco nv. Beide Ordes blijven wel beheerder en eigenaar van de software.

En verder?

De inwerkingtreding van het Register was gepland voor 31 december 2016, maar moest worden uitgesteld naar 1 april 2017. Inmiddels is het Register toegankelijk voor rechtbanken en curatoren via private.regsol.be en voor schuldeisers en belanghebbenden via regsol.be.