CCBE

Wat?

Sinds 1 januari 2016 heeft de OVB haar eigen permanente vertegenwoordiger bij de CCBE. De CCBE is opgericht in 1960 en vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau. Sinds haar oprichting brengt ze de standpunten van Europese advocaten naar voren en verdedigt ze de juridische beginselen waarop de democratie en de rechtsstaat steunen.

Waarom?

Omdat zo goed als 80 % van de Belgische wetgeving in feite EU-regulering is of de omzetting daarvan, is het belangrijk om niet enkel op nationaal niveau de politieke actoren te beïnvloeden, maar ook op EU- en supranationaal niveau. Bovendien is het de manier bij uitstek om evoluties in de Europese samenleving te zien aankomen en die op Belgisch en Vlaams niveau te kunnen voorbereiden. De CCBE biedt ook een uiterst interessant forum om te bespreken hoe bepaalde problematieken hier en in andere lidstaten worden opgelost.

Hoe?

De permanente vertegenwoordigers van OVB bij de CCBE verdedigt de belangen, eigenheden en gevoeligheden van de Vlaamse advocatuur op Europees en supranationaal vlak.

En verder…?

Ook in de toekomst wil de OVB blijven waken over het behoud en de garantie van de algemene principes van de democratie en de rechtsstaat en de rol van de advocatuur hierin verzekeren, zowel op Europees als op internationaal niveau. Samen met de permanente vertegenwoordiger van de OBFG en met de Belgische delegatie bij de CCBE wordt zo de Belgische advocatuur gehoord.