Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken

Wat?

In 2016 zette de OVB, in samenwerking met Avocats.be, de bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken verder. De opleiding werd geperfectioneerd aan de hand van de evaluatieformulieren die de advocaten die deelnamen in 2015 massaal invulden.

De opleiding neemt 14 uur in beslag en wordt gespreid over 2 lessen en 1 werkcollege van 4 uur en 1 werkcollege van 2 uur. Tijdens de lessen leert de advocaat de aard van de controle door het Hof van Cassatie en hoe een cassatieprocedure in strafzaken verloopt, komen de ontvankelijkheid van het cassatieberoep en de middelen tot cassatie (incl. de niet-ontvankelijke middelen) aan bod en behandelt men de ontvankelijkheid van de memorie en de praktijk van het opstellen van de cassatiemiddelen. In de werkcolleges leert de advocaat een memorie op te stellen en wordt die memorie in kleine groepen besproken en geëvalueerd.

Waarom?

Advocaten die regelmatig zijn ingeschreven op het tableau, op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of op de lijst van de stagiairs en die een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren, moeten het getuigschrift ‘bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken’ behalen, conform artikel 425 §1 Sv.

Advocaten die de vierjarige beroepsopleiding van het Hof van Cassatie gevolgd hebben, moeten die opleiding niet meer volgen om in strafzaken voor het Hof van Cassatie te kunnen pleiten.

Hoe?

Er werd een opleidingscommissie opgericht waarin de OVB, Avocats.be, de zetel van het Hof van Cassatie, het Parket bij het Hof van Cassatie en de balie bij het Hof van Cassatie vertegenwoordigd zijn. De opleidingscommissie legt de lessenreeks vast en de OVB staat in voor de praktische organisatie van de opleiding.

En verder…?

Intussen zijn 667 advocaten houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

Ook in 2017 zal deze opleiding worden georganiseerd.