April

Definitie beoefenaars vrij beroep WER in april

Wetboek Economisch Recht
De OVB zal er blijven op toezien dat de definitie van de beoefenaars van een vrij beroep niet verder wordt uitgehold

In 2016 werden 7.171 aanvragen voor permanente vorming aan de erkenningscommissie voorgelegd! Uiteindelijk werden er 4.623 aanvaard. Een bewijs dat de commissie waakt over de kwaliteit van de permanente opleidingen

Advocatensoftware via DPA
Omdat veel advocaten dagelijks werken via hun eigen advocatensoftware, biedt een rechtstreekse verbinding tussen die software en de digitale applicaties die de OVB aanbiedt een belangrijke meerwaarde

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save