15 jaar OVB-OBFG

 Wat?

In 2016 vierden OVB en OBFG plechtig hun 15-jarig bestaan.

Door de wet van 4 juli 2001 zagen de twee communautaire Ordes het licht: de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone. Die wet was een rechtstreeks gevolg van de verklaring van ’s Gravenwezel en de daaropvolgende ontbinding van de Belgische Nationale Orde en de oprichting van de Vereniging van Vlaamse Balies en de Conférence des barreaux francophones et germanophone.

Na de goedkeuring van hun reglementen van orde door de Koninklijke Besluiten van 17 februari 2002 startte de eigenlijke inwerkingtreding van beide Ordes op 1 mei 2002.

Beide Ordes beschikken over een raad van bestuur en algemene vergadering, maar geven aan die organen een andere invulling.

  • Bij de OVB zetelen, naast de stafhouders, ook afgevaardigden van de balies in de algemene vergadering. Bij de OBFG is dat niet het geval en bestaat de algemene vergadering enkel uit de stafhouders.
  • Bij de OVB geldt geen beperking op het aantal op te nemen bestuursmandaten. Bij de OBFG is dat wel het geval.
  • Bij de OVB kan men meer dan één termijn voorzitter zijn. Bij de OBFG blijft een voorzitter maximaal één bestuursperiode aan.

De beide Ordes ontplooiden elk op hun beurt een veelzijdige werking, vaardigden een uitgebreide regelgeving uit die een sterk uniformiserend effect had op de lokale baliediversiteit en positioneerden zich op basis van hun brede bevoegdheid in art. 495 Ger. W. tot slagkrachtige actoren in het Belgische maatschappelijke en politiek bestel.

 Hoe?

De OVB en de OBFG vertrouwden de redactie van een gedenkboek toe aan rechtshistorici Bart Coppein en Jérôme de Brouwer. Op 6 december werd het boek #Advocaat-Avocat voorgesteld tijdens een plechtigheid in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel en kreeg gewezen stafhouder Fred Erdman het eerste exemplaar. Hij speelde als toenmalig voorzitter van de Kamercommissie Justitie een sleutelrol bij de totstandkoming van die wet van 4 juli 2001.

Het boek telt 365 pagina’s. Het eerste deel blikt terug op de doodsstrijd van de Nationale Orde, de vorming van de Vereniging van Vlaamse Balies en de Conférence des barreaux francophones et germanophone en de oprichting van de OVB en OBFG en plaatst die in het historische kader van de gezamenlijke belangenbehartiging van de advocatuur sinds het einde van de 19de eeuw. Het tweede deel bevat een uitgebreid beeldkatern. Daarnaast werpen de gewezen voorzitters en stafhouders hun licht op de toekomstige uitdagingen waarvoor OVB en OBFG staan.

 En verder…?

De schaalvergroting van de gerechtelijke arrondissementen, de aanzienlijke toename van het aantal advocaten, de gewijzigde verwachtingen van cliënten ten aanzien van de advocatuur, de noodzaak om de toegang tot justitie voor alle burgers te garanderen en de informatisering van justitie dwingen beide Ordes tot een grondige zelfreflectie. Een kerntakendebat over de bevoegdheden tussen lokale balies en de communautaire Ordes en een meer efficiënte krachtenbundeling in het belang van advocaten en rechtzoekenden is onontkoombaar en voorspelt een toekomstige transformatie van de communautaire Ordes naar een daadwerkelijke Orde van Vlaamse Advocaten en een Ordre des avocats francophones et germanophones.

 

Save

Save

Save

Save