Hervorming juridische eerstelijnsbijstand

Wat?

Met de zesde staatshervorming is de juridische eerstelijnsbijstand overgedragen naar de gemeenschappen. Voor Vlaanderen is dat het departement welzijn, volksgezondheid en gezin, onder minister Jo Vandeurzen. Die wil een nieuw inhoudelijk en subsidiekader ontwikkelen en beter afstemmen binnen het welzijnswerk.

Waarom?

De OVB wil een ondersteunende en coördinerende rol spelen bij de verdere uitbouw van de juridische eerstelijnsbijstand door de Commissies voor Juridische Bijstand (CJB). Ze is ervan overtuigd dat de overheveling van de bevoegdheid van de eerstelijnsbijstand die naar een hoger niveau zal brengen. Het idee van samenwerking met de welzijnssector en een systeem om de rechtzoekende naar de juiste diensten door te verwijzen, kan alleen maar worden toegejuicht.

Hoe?

In 2016 deed de OVB samen met de CJB’s een voorstel om de organisatie, de werking en de subsidiëring van de CJB’s te harmoniseren en te verbeteren.

Enkele kernpunten:

  • Absolute kosteloosheid van het advies en de informatie voor de rechtzoekende
  • Gegarandeerde juridische kwaliteit
  • Laagdrempeligheid voor de rechtzoekende, specifiek voor kwetsbare groepen
  • Toegankelijkheid (locatie en frequentie) en modernisering (informatisering)
  • Centralisatie en decentralisatie (betere samenwerking tussen OVB en CJB’s, ondersteunende en coördinerende rol OVB)
  • Verbeterde relatie met de zorgsector (CAW’s, OCMW’s en andere organisaties op de sociale kaart)
  • Herkenbaarheid CJB’s vergroten
  • Financiering harmoniseren en via een open enveloppe

En verder?

Het overleg is nog lang niet afgelopen. Wat de hervorming met zich mee zal brengen voor de advocaat werkzaam in de juridische eerstelijnsbijstand, is nog bijzonder vaag. De CJB’s en de OVB zullen dus ook de volgende jaren nog werk hebben om van de hervorming een succes te maken.