Erkende aanvragen permanente vorming

Erkende aanvragen permanente vorming

Wat?

Elke advocaat is deontologisch verplicht om jaarlijks 16 punten permanente vorming te behalen. Hij is volledig vrij om zijn eigen vormingsprogramma samen te stellen, en kan daarvoor deelnemen aan studiedagen, congressen of seminaries, bijdragen aan een juridisch naslagwerk opstellen of als (gast)spreker een voordracht geven.

Wie zo’n opleiding organiseert, kan bij de OVB een aanvraag indienen om punten permanente vorming toegewezen te krijgen. Het departement permanente vorming verwerkt die aanvragen en de erkenningscommissie bespreekt ze en oordeelt of bepaalde activiteiten in aanmerking komen voor puntentoekenning.

2016 was een recordjaar met 7.171 aanvragen! Daarvan erkende de commissie er 4.623.

(grafiek)

Totaal aantal ingediende aanvragen in 2016: 7.171 aanvragen

·       4.623 erkend

·       1.363 niet erkend

·       313 laattijdig ingediend

·       812 uitgesteld:  erkenningscommissie wacht op bijkomende informatie of betaling van het dossierrecht (i.g.v. organisatoren)

Waarom?

Door de erkenningscommissie blijft de OVB waken over de kwaliteit van de aangeboden opleidingen in het juridisch landschap en vergewist ze zich ervan dat de advocaat zich jaarlijks engageert om zijn kennis en knowhow up-to-date te houden.

Hoe?

De medewerkers van het departement permanente vorming verwerken de ingediende aanvragen, bespreken die met de bestuurder van het departement en leggen ze maandelijks voor aan de erkenningscommissie. Tijdens de vergadering beslist de erkenningscommissie over elke aanvraag hoeveel juridische of niet-juridische punten worden toegekend voor een bepaalde opleiding. Het departement zorgt voor de verdere afhandeling van die beslissingen.