Hernieuwing polissen beroepsaansprakelijkheid en insolventie

Wat?

Begin 2016 kondigde de OVB aan dat de polissen beroepsaansprakelijkheid en insolventie (Amlin) verlengd werden voor een periode van twee jaar, zonder premieverhoging. Na besprekingen in het najaar van 2016 slaagde de OVB erin om opnieuw een hernieuwing van de polissen te bedingen.  Die verlenging ging in op 1 januari 2017 en geldt voor een  periode van drie jaar. Ook nu blijven de premie- en dekkingsvoorwaarden ongewijzigd.

Bovendien werd het verzekerd bedrag van de waarborg beroepsaansprakelijkheid verdubbeld (van € 1.250.000 naar € 2.500.000 per schadegeval). Ook is de OVB erin geslaagd om de advocaat die optreedt als schadeafwikkelaar in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel onder de polis beroepsaansprakelijkheid te brengen, zelfs als de schadeafwikkelaar werd aangesteld door de rechtbank van koophandel.

Waarom?

De OVB streeft ernaar om de Vlaamse advocaten zo goed mogelijk te verzekeren onder de polissen beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit, aan voordelige voorwaarden en aan zo laag mogelijke premies.

Hoe?

De OVB tracht de belangen van de Vlaamse advocaten tijdens de onderhandelingen over de polissen beroepsaansprakelijkheid en insolventie zo goed mogelijk te behartigen. De gunstige uitkomst van de onderhandelingen werd uiteraard mede mogelijk gemaakt door de inzet van alle Vlaamse advocaten, die er gezamenlijk in geslaagd zijn om de afgelopen jaren – en zo ook tijdens 2016 – de schadegevallen ruim binnen de perken te houden. Het beste bewijs dat de advocaat nog steeds staat voor kwaliteit en degelijkheid.

En verder…?

De OVB volgt deze materie op de voet en zal ook in de toekomst trachten om de polissen beroepsaansprakelijkheid en insolventie aan zo gunstig mogelijke voorwaarden te bedingen.

Meest gegoogelde juridische termen

 Wat?

De Vlaming gaat steeds vaker op zoek naar oplossingen via het internet, ook voor juridische problemen. De OVB liet daarom een onderzoek voeren naar de top 10 van de meest gezochte juridische zoekopdrachten op Google.

 Waarom?

Het is een zegen voor de juridische sector dat zoveel juridische informatie online beschikbaar is, maar dat brengt ook gevaren met zich mee bij onvoorzichtig gebruik. De OVB vindt het daarom belangrijk te wijzen op de valkuilen die juridisch doe-het-zelven met zich meebrengt.

 Hoe?

De OVB nam de trend onder de loep en formuleerde op www.advocaat.be/juridischetop10 een reeks kanttekeningen en tips, praktische informatie en concrete voorbeelden over die 10 meest gegoogelde termen. Dat zorgde voor herkenbaarheid en genereerde extra clicks naar de website. Ook via advertenties op Facebook en Google leidde ze de rechtzoekende naar de themapagina’s van haar website.

De speciale campagnepagina’s kregen 9 miljoen impressies. Er werd 90.000 keer doorgeklikt naar de themapagina’s op advocaat.be. Dat is zo’n 3,4 keer meer dan buiten de campagne!

 En verder?

In het verlengde van de Google top 10-campagne werkte de OVB van oktober tot december 2016 ook een always on-campagne uit. Via SEA (search engine advertising) werd permanent traffic gegenereerd naar advocaat.be op basis van de zoektermen die rechtzoekenden gebruiken in Google.

39 verschillende advertenties met 113 verschillende zoektermen (tegen € 50/dag) leidden in de eerste weken tot 200 kwalitatieve bezoeken per dag op advocaat.be. 6 % daarvan ondernam een concrete actie en ging ook daadwerkelijk op zoek naar een advocaat. Een hoog cijfer, normaal gezien is dat amper 1 % van de bezoekers.