Advocatenrun

 Wat?

De sportieve familiehappening van de OVB vond plaats op 5 juni 2016, naar jaarlijkse traditie aan het Koloniënpaleis in Tervuren. Inmiddels was het reeds de zevende editie. Onder een stralende zon genoten advocaten met hun kantoorgenoten en families van twee loopwedstrijden (5 of 12 km), wandelingen, fietstochten, kinderanimatie met een heuse circusworkshop, een kidsrun, een massagestand, pannenkoeken, ijsjes en een pastabuffet.

Voor elke inschrijving schonk de OVB 2 euro aan Advocaten Zonder Grenzen. Deelnemers konden bij hun inschrijving ook een bijdrage schenken aan de Cliniclowns. Beide organisaties hadden een standje in het park waar ze de aanwezigen warm maakten voor hun zaak.

 Waarom?

Mens sana in corpore sano. Ook de OVB draagt die spreuk hoog in het vaandel. Met haar jaarlijks evenement spoort ze advocaten dan ook aan het beste van zichzelf te geven. Zo kunnen kantoren zich met elkaar meten in de kantorencompetitie. Heel wat kantoren trainen daar reeds maanden voordien voor.

Maar ook wie minder sportief is, wordt niet vergeten, want de Advocatenrun staat vooral in het teken van een gezellig samenzijn met familie en kantoorgenoten in een aangename omgeving.

 Hoe?

Een team van OVB-medewerkers zorgt ervoor, met steun van externe partners en sponsors, dat de Advocatenrun op wieltjes loopt. De Advocatenrun is vooral mogelijk dankzij de hoofdsponsoring van Verzekeringen Precura en dankzij de onontbeerlijke hulp van Zoniën Athletics Team Overijse-Hoeilaart.

Hervorming OVB

 Wat?

In 2015 bereidde de ‘Werkgroep aanpassing KB en besluit werking algemene vergadering’ een interne reorganisatie van de OVB voor. De algemene vergadering behandelde het ontwerp van reglement van orde dat daaruit voortkwam in het voorjaar van 2016 en besprak op haar vergaderingen van 23 maart en 27 april 2016 meer dan 80 amendementen.

Bij de eindstemming van het geamendeerde ontwerp op 29 juni behaalde elk artikel een gewone meerderheid van stemmen, maar behaalde het geheel van het ontwerp niet de vereiste twee derde meerderheid.

 Waarom?

Bijsturing van de OVB is nodig om haar meer slagkracht te geven en voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Zo’n hervorming moet noodzakelijkerwijs door een wijziging van het reglement van orde.

  Hoe?

De Werkgroep beoogde onder meer een andere en beperkte samenstelling van de algemene vergadering, een rechtstreekse verkiezing van de afgevaardigden binnen een Vlaamse kieskring, de verkiezing van een ondervoorzitter, de oprichting van commissies van de raad van bestuur en een snellere en soepelere wijze om reglementen te bespreken.

En verder…?

Tot nader order blijven het huidige reglement van orde en het besluit over de werking van de algemene vergadering van kracht. De urgentie om de interne organisatie van de OVB te herdenken blijft wel bestaan, zeker niet in het licht van een volop wijzigend balielandschap. Vroeg of laat belandt het dus opnieuw op de agenda van de algemene vergadering. Het is aan de nieuwe raad van bestuur, die aantreedt vanaf september 2017, om daarin het voortouw te nemen.

Save

Save

Save