Website Diplad

 Wat?

In januari 2016 ging de website van Diplad online: www.diplad.be is een beknopte site die de visie en de doelstellingen van Diplad toelicht en een overzicht geeft van de IT-activiteiten van de Vlaamse advocatuur.

“Diplad wil een leidende rol spelen in de verdere digitalisering van het beroep van advocaat”

Waarom?

Diplad is vrij onbekend bij de advocaten. Nochtans verwezenlijkte de IT-dochteronderneming van de OVB veel het voorbije jaar. Om advocaten en andere geïnteresseerden daarvan op de hoogte te brengen, biedt de nieuwe website een overzichtelijke stand van zaken van de IT-projecten die Diplad realiseert voor de OVB.

CCBE

Wat?

Sinds 1 januari 2016 heeft de OVB haar eigen permanente vertegenwoordiger bij de CCBE. De CCBE is opgericht in 1960 en vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau. Sinds haar oprichting brengt ze de standpunten van Europese advocaten naar voren en verdedigt ze de juridische beginselen waarop de democratie en de rechtsstaat steunen.

Waarom?

Omdat zo goed als 80 % van de Belgische wetgeving in feite EU-regulering is of de omzetting daarvan, is het belangrijk om niet enkel op nationaal niveau de politieke actoren te beïnvloeden, maar ook op EU- en supranationaal niveau. Bovendien is het de manier bij uitstek om evoluties in de Europese samenleving te zien aankomen en die op Belgisch en Vlaams niveau te kunnen voorbereiden. De CCBE biedt ook een uiterst interessant forum om te bespreken hoe bepaalde problematieken hier en in andere lidstaten worden opgelost.

Hoe?

De permanente vertegenwoordigers van OVB bij de CCBE verdedigt de belangen, eigenheden en gevoeligheden van de Vlaamse advocatuur op Europees en supranationaal vlak.

En verder…?

Ook in de toekomst wil de OVB blijven waken over het behoud en de garantie van de algemene principes van de democratie en de rechtsstaat en de rol van de advocatuur hierin verzekeren, zowel op Europees als op internationaal niveau. Samen met de permanente vertegenwoordiger van de OBFG en met de Belgische delegatie bij de CCBE wordt zo de Belgische advocatuur gehoord.

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur

Wat?

Op 1 januari 2016 ging de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur van start onder de naam Ligeca (litiges geschillen consumenten/consommateurs advocaat/avocat). Dat is een orgaan voor buitengerechtelijke geschillenregeling. Het probeert via verzoening en bemiddeling geschillen tussen consumenten en advocaten buiten de rechtbank om te regelen.

Continue reading Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur