Gemengde commissie rechtsbijstandsverzekering

In 2012 sloot de OVB samen met Avocats.be en Assuralia een protocolakkoord met daarin gedragslijnen voor de advocaat en de rechtsbijstandsverzekeraar. Zo wordt er een procedure omschreven als er een meningsverschil is over de raadpleging van de advocaat of over de kosten en erelonen.

Twee gemengde commissies (GCR saisine en GCR erelonen) stellen maandelijks adviezen op en bestaan telkens uit vier commissieleden (twee advocaten en twee verzekeraars). In 2016 vergaderden zij 11 keer op de OVB-zetel.

Tuchtrechtspraak

In 2016 werden voor de tuchtraad van beroep 25 nieuwe dossiers ingeleid en 21 uitspraken gedaan in afgehandelde dossiers. De tuchtraden van Brussel, Antwerpen en Gent deden 84 uitspraken. Respectievelijk 14, 51 en 19. Het departement deontologie van de OVB volgt die tuchtrechtspraak op, analyseert en anonimiseert ze met het zicht op publicatie in Ad Rem, in een toekomstig cahier en in een zoekdatabase waar momenteel aan gewerkt wordt.

OVB en de media

In 2016 stuurde de OVB  12 persberichten uit.
Dat resulteerde in   6 tv– en 9 radio-interviews en in   121 vermeldingen in kranten en op nieuwssites.

Verder:   156 tweets, en  3.148 vind-ik-leuks.

www.advocaat.be

  • 413.231 unieke bezoekers
  • 1.181.814 keer bezocht
  • 3.716.977 paginaweergaven

privaat.advocaat.be

  • 89.304 unieke bezoekers
  • 14.700.804 paginaweergaven
  • 1.267.953 paginaweergaven voor de vaakst bezochte pagina ‘e-loket > bureau voor juridische bijstand > dossier zoeken’

OVB publiceerde 4 edities van haar ledentijdschrift Ad Rem en bezorgde die gratis aan alle Vlaamse advocaten. Ze stuurde 23 digitale nieuwsbrieven OrdeExpress uit + 2 extra, specifiek gericht aan laatstejaarsstudenten rechten en eerstejaarsstagiairs.

OVB in cijfers

In 1998 startte de Vereniging van Vlaamse Balies haar werkzaamheden. In 2002 werd de Vereniging door de wetgever erkend als publiekrechtelijk orgaan. Alle 13 Vlaamse balies zijn lid van de Orde van Vlaamse Balies.

8 bestuurders staan aan het roer van de OVB. Ze leiden evenveel departementen, bevolkt door 23 medewerkers. 1 daarvan is de permanente vertegenwoordiger van de OVB bij de CCBE.

Diplad, de IT-dochteronderneming van de OVB, telt een raad van bestuur van 6 personen en huist 12 personeelsleden.

De algemene vergadering van de OVB telt 80 leden.